Quý khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản theo thông tin tài khoản dưới đây:

–  Tài khoản: Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam
–  Số tài khoản: 010200011742
–  Tại ngân hàng: Mega International Commercial Bank – Ho Chi Minh City Branch

–  Tài khoản: Công ty TNHH China Ecotek Việt Nam
–  Số tài khoản: 060042352678
–  Tại ngân hàng: Sacombank – PGD Phổ Quang