Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)
Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)

Máy khử độc tố rượu (CVC_PF_01)


Giá:
2,222,000đ
Nguồn sáng LED Multi Chip
Quang phổ Esterified Light-Waves
Nguồn điện đầu vào 110 ~ 240V
Công suất 4W
Nhiệt độ sử dụng -20 ~ 50°C
Trọng lượng 1.2 Kg